Veilig sporten en Omgangsregels

Bij V&K proberen wij een zo veilig mogelijke sportomgeving te creëren en te handhaven. Veilig sporten gaat niet alleen over het juist gebruik van de toestellen, de materialen en de ruimtes maar ook over respectvol met elkaar omgaan. Niet alleen tijdens de les in de zaal of sporthal maar ook voor en na de training in de kleedkamers en buiten het sportcomplex. Om een dergelijk veilig sportklimaat te stimuleren hebben wij een aantal omgangsregels waarvan wij verwachten dat ieder lid deze ter harte neemt.

IK BRENG MIJZELF EN EEN ANDER NIET IN GEVAAR, IN WELKE VORM DAN OOK.

 IK RESPECTEER IEDEREEN IN DE VERENIGING ZOALS ZIJ OF HIJ IS; WIJ PESTEN NIET, NEGEREN DE ANDER NIET,  LACHEN NIET UIT EN RODDELEN NIET.

 IK GA MET IEDEREEN OM ZOALS IK WIL DAT MEN MET MIJ OMGAAT.

 WIJ DISCRIMINEREN NIET IN DE VERENIGING, NOOIT, NERGENS EN OOK NIET ALS GEINTJE.

 IK HOUD REKENING MET DE GRENZEN DIE DE ANDER AAN GEEFT. STOP BETEKENT STOP. DE LEIDING HANDHAAFT DIT TIJDENS DE LESSEN.

 IK KOM NIET ONGEWENST TE DICHTBIJ EN RAAK DE ANDER NIET TEGEN ZIJN OF HAAR WIL AAN.

 IK GEEF DE ANDER GEEN ONGEWENSTE SEKSUEEL GETINTE AANDACHT.

 IK HELP ANDEREN OM ZICH OOK AAN DEZE AFSPRAKEN TE HOUDEN EN SPREEK DEGENE DIE ZICH DAAR NIET AAN HOUDT EROP AAN EN MELDT DIT ZO NODIG BIJ HET BESTUUR.

Wij hopen dat mede door deze omgangsregels er voor iedereen een veilig sportomgeving is. Helaas kan er altijd een inbreuk voorkomen op dit gebied en kan er sprake zijn van ongewenst gedrag zoals o.a. : (Cyber) pesten en treiteren, discriminatie, agressie, machtsmisbruik, en seksuele intimidatie (seksueel getinte opmerkingen, ongewenst fysiek contact, aanranding).

Mocht er zich onverlet een situatie hebben voorgedaan waarbij er sprake is van ongewenst gedrag in welke vorm dan ook, of een situatie waarin de persoonlijke integriteit van een individu in het geding is gekomen bespreek je dit in eerste instantie met degene die dit gedrag vertoont. Maar vaak is dat lastig en soms onmogelijk, ga dan naar de leider/trainer, een van je ouders of een bestuurslid. Als al deze wegen om welke reden dan ook lastig of niet mogelijk zijn dan is er een vertrouwenscontact persoon die altijd te benaderen is voor zaken omtrent ongewenst gedrag.

Deze VCP is onafhankelijk, is geen lid van het bestuur of leiding, is op geen enkele wijze betrokken bij het bestuur of leiding, maar heeft wel een band met de vereniging.

Bij onze vereniging is Miranda Lansink de VCP. Zij is te bereiken op het volgende e-mailadres: miranda.venk@gmail.com