Lidmaatschap

In- en uitschrijven

Bij inschrijven gaat u akkoord met de privacy-verklaring zoals beschreven op deze website.

Het lidmaatschap kan per kwartaal schriftelijk worden opgezegd. vult u het uitschrijfformulier (zie bovenstaand) geheel in. Voor selectieleden geldt een andere opzegtermijn, zie daarvoor de informatie onder afmelden als selectie-lid. Na een succesvolle uitschrijving ontvangt u altijd een bevestiging van uw uitschrijving per e-mail.

Denkt u eraan dat wanneer u zich wilt uitschrijven u het formulier tijdig instuurt. Wanneer wij het formulier uiterlijk de 15e van de maand voor het nieuwe kwartaal van u ontvangen. Indien dit niet het geval is wordt de bondscontributie door de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU) bij ons in rekening gebracht waardoor wij genoodzaakt zijn de contributie van het volgende kwartaal aan u te berekenen.

Voor leden van de selectiegroepen geldt een afwijkende uitschrijf-procedure. Zij kunnen zich enkel per seizoen uitschrijven. Indien u zich voor het volgende seizoen wilt uitschrijven dient de afmelding uiterlijk op 15 juni bij ons binnen te zijn. De afmelding gaat dan in per 1 juli.