Opleidingen

Gymnastiekvereniging Vlugheid en Kracht biedt haar kaderleden uitstekende opleidingsmogelijkheden tegen aantrekkelijke voorwaarden. Niet alleen leiding maar ook assistenten kunnen hiervan gebruik maken en bij interesse contact opnemen met het bestuur. Opleidingen worden veelal ingekocht via de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU).