AVG omgangsregels

AVG voorkeuren bestaande leden

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensberscherming (AVG) van kracht. Gymsportvereniging Vlugheid en Kracht Haaksbergen (hierna te noemen: 'Gymsport Haaksbergen' of 'de vereniging') hechten grote waarde aan de privacy van haar leden.

Als vereniging willen wij ons naar buiten toe profileren door teksten en foto's te plaatsen op de website en onze sociale media pagina’s op Facebook en Instagram. Ook zoeken wij regelmatig de publiciteit op in bijvoorbeeld de lokale en regionale media. Hiervoor hebben wij in het kader van de AVG individuele toestemming nodig van de leden om hun gegevens (waaronder foto's waarop zij afgebeeld staan) te gebruiken.

Bij een aanmelding voor onze vereniging vragen we middels een toestemmingsformulier expliciet toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal met begeleidende tekst voor diverse profileringsuitingen. Dit toestemmingsformulier is onderdeel van de aanmeldformulieren. Wanneer u toestemming geeft bij aanmelding, kunt u ten allen tijde uw toestemming intrekken door een mail te sturen naar  AVG@gymsporthaaksbergen.nl.